Del dette på

Omstilling til grøn energi skaber øget byggeaktivitet

De danske kraftvarmeværker omlægger i disse år til grøn energi. Og når kul og naturgas skiftes ud med biomasse, kan det også aflæses som øget byggeaktivitet.

Nyeste rapport fra Byggefakta viser, at der er sket mere end en tredobling af byggeinvesteringer inden for energi og renovation siden sidste år.

I Dansk Halbyggeri kan vi nikke genkendende til udviklingen. 

”Samtidig med nybyg og ombyg af de gængse kraftvarmeværker, der ønsker at konvertere til biomasse, vil der jo også løbende været behov for tilbygning og udvidelser af eksisterende biomasseanlæg. Vi skal fx bygge for Århus Kommune, hvor det biomassefyrede kraftvarmeværk i Lisbjerg har opgraderet på værkets materiel, og de ønsker derfor at lave en tilbygning, der kan rumme det nye udstyr. Så den markante stigning inden for byggeri til energi og renovationssektoren overrasker mig faktisk ikke,” siger Mogens Laustsen, Dansk Halbyggeri.

Dansk Halbyggeri har blandt andet opført Hillerød Kraftvarmeværk - læs mere om den sag her

Det forventes, at biomasse i 2020 vil have erstattet 1,6 mio. tons kul siden 1990 og have reduceret naturgasforbruget med hele 55 procent siden årtusindeskiftet. Dermed bliver kraftvarmeværkerne en vigtig hjørnesten i fremtidens grønnere energisystem.

Læs mere i artiklen hos Dagens Byggeri


Print side |