Del dette på

Udtalelser

 • Dansk Halbyggeri blev valgt på prisen – men det var vi også glade for; for det var også dem, vi havde fået det bedste indtryk af (i licitationen). De virkede mere professionelle i deres tilgang – og konstruktive i forhold til at tænke besparelser med ind i projektet.
  Tommy Ladegaard Rand - (bygherrerådgiver, bygningskonstruktør ved Cebra) Gentofte Kommune

 • Selvfølgelig skal Dansk Halbyggeri tjene penge på at bygge vores hal, men jeg har faktisk ikke oplevet nogen form for griskhed fra deres side. Det har jeg desværre fra andre firmaer, som vi også konsulterede: Der var fx nogen, som gav en pris på 22 millioner. Dansk Halbyggeris pris lød på cirka 10 millioner inklusive moms. Inden vi overhovedet gik i gang, kunne Dansk Halbyggeri sige: ”Vi kan dét og dét – og I kan regne med en cirkapris på så og så meget”. Det kan jeg godt lide.
  Anne Fabiansen - Bygherre Tølløse Slots Efterskole

 • Vi har været miljøcertificeret i tyve år – med de højeste; 1401 og EMAS. Så vi har et stort fokus på kontrol –af lys, varme, el m.v. Vi er et strengt reguleret miljøfirma. Og dét har også klappet i forhold til DanskHalbyggeri; der har ikke været én eneste ting, som skulle ændres eller tilpasses for at kunne godkendes.
  Nils Højsø - Byggeudviklingskonsulent Ecopark (Århus Miljøcenter)

 • Dansk Halbyggeris udspil til hallen passede godt til vores ønsker. Prisen var også i orden. Og den kom til at holde: De er ikke kommet snigende med en række ting bagefter, som så alligevel ikke var inkluderet. Så det har også været rigtig godt.
  Gert Johnsen - Bygherre

 • Dansk Halbyggeri er med hele vejen igennem – i hele processen: De har udtænkt, formet og designet det hele, allerede før den første streg bliver tegnet. De er nemlig også projekterende; så du skal ikke ud og have fat i en arkitekt, en rådgiver og en konsulent. De kan det hele. Du får et færdigt og gennemarbejdet projekt – som de er fuldt på omdrejningshøjde med; de har 100 procent tjek på, hvad alting i projektet 'betyder' og hvad næste skridt derfor er. Risikoen for misforståelser er på den måde kraftigt minimeret.
  Henning Christansen - Ejer, bygherre SCT Transport

 • Højskolen indbød tre forskellige byggefirmaer – og bad dem komme og lytte til, hvad det var, vi drømte om i forhold til en ny hal. Og hvis de havde lyst, måtte de komme med et bud på, om de kunne opfylde de drømme – og hvordan. De skulle 'bare' opfylde vores projektbeskrivelse.
  Og dér var det suverænt Dansk Halbyggeri, som leverede det bedste og mest professionelle materiale. Deres bud var det mest nytænkende og 'sam-tænkende' i forhold til den eksisterende skole.
  Jacob Hørning - Forstander, bygherre

 • Dansk Halbyggeri har som totalentreprenør styret alt fra kvalitet, tidsplan og 'kemi' – og det hele har fungeret. De har gjort det virkelig professionelt. Problemer undervejs er også blevet håndteret tilfredsstillende og med det samme.
  Villy Mikkelsen - Bygherrerådgiver

 • Dansk Halbyggeri er supergode til at koordinere håndværkere, konstruktører og ingeniører. Vi skal ikke havevores egne ud – Dansk Halbyggeri kører det hele igennem for os. Og til fantastiske priser
  Nils Højsø - Byggeudviklingskonsulent Ecopark - Århus Miljøcenter

 • Jeg ville bestemt anbefale andre at tage kontakt til Dansk Halbyggeri, hvis de skulle have opført en hal. Og jeg ville slå på, at jeg nu har brugt dem to gange – og begge gange været tilfreds med resultatet. De har også
  været fornuftige at samarbejde med.
  - Kano- og Kajakklubben

 • Det har været en positiv oplevelse at arbejde sammen med Dansk Halbyggeri. Der har været en god og konstruktiv dialog.
  Hans Henriksen - Bygherrerådgiver

 • Det endelige resultat – selve halbyggeriet – er yderst tilfredsstillende. Ligesom vi kunne ønske.
  Niels Thorald Rasmussen - Bygherrerådgiver

 • "Hvis jeg skulle anbefale Dansk Halbyggeri til andre, ville jeg fortælle, at de er gode at arbejde sammen med. Det er jo vigtigt. Og jeg synes også, at deres byggeri bære præg af, at de ikke bare springer over, hvor gærdet er lavest: Det er generelt nogle pæne løsninger, der bliver lavet, og det er også nogle gode materialer. det er ikke sådan, at nu finder vi det allerbilligste produkt på marked´."
  Lene Sand - Arkitekt, bygherre v. Skovshovedhallen

 • "Skulle jeg anbefale Dansk Halbyggeri A/S til andre, ville jeg nævne, at de er samarbejdsvillige, og at de yder en ihærdig indsats for at få hallen bygget præcist som aftalt - og til tiden."
  John Lund - Bygherrerådgiver Silkeborg Kommune

 • "Vi har ikke haft problemer med dialogen eller kommunikation med Dansk Halbyggeri; det fungerede fint - selv uden et kontor på Sjælland. Og når jeg i dag kigger på samlede resultat af det arbejde, der har udført, synes jeg, det er meget fint og positivt: Vi er stolte af byggerierne - og viser dem gerne frem."
  Torben Gansted - Akademiingeniør, projektleder, byg

 • "Når jeg i dag kigger på det samlede resultat af det arbejde, Dansk Halbyggeri A/S har lavet, vuderer jeg det til at være et godt og godkendt byggeri. Og man skal huske, at lige præcis det byggeri, de har lavet dér, er lavet under nogle virkeligt toughe betingelser. Alligevel kom de fint i mål."
  Lars Rex Olsen - Bygherrerådgiver Hillerød Varmeværk

 • Det har været en positiv oplevelse at arbejde sammen med Dansk Halbyggeri. Der har været en god og konstruktiv dialog.
  Hans Henriksen - bygherrerådgiver Tølløse Slots Efterskole

 • "Vi kender Dansk Halbyggeri fra tidligere - da de også har hjulpet os med en anden hal. Det var vi tilfredse med - og derfor var det nok også oplagt at spørge dem, da denne hal skulle bygges. Hallen lever helt op til forventningerne - og vi har ikke noget bøvl med den overhovedet."
  Povl Krogsgaard Jensen - Bygningsforvalter og Sikkerhedsleder Jordbrugets Uddannelsescenter

 • Et typisk forløb ser sådan ud: Vi finder ud af, hvad vi har brug for. Derefter ringer vi til Dansk Halbyggeri – og så kommer de med et forslag til, hvordan projektet kan realiseres, inkl. alle tegninger samt en god tilbudspris. Når vi er blevet enige, klarer Dansk Halbyggeri derefter alting selv – også byggetilladelser og andre formaliteter.
  Lars Jørgensen - Daglig leder Jøni Foodline

 • Dansk Halbyggeri fik totalentreprisen – og tog sig af opførelsen, byggeledelsen og myndighedsbehandlingen over for kommunen. Planen var, at bygherre og os som rådgiver ikke selv behøvede at bekymre os om byggeriet. Bygherre forestod selv fagtilsyn og opfølgning med byggeriet. Der har kun været en kontaktperson under hele forløbet – og det har fungeret fint. Det er også rart for os, at informationer og rettelser med mere koordineres af en person fra Dansk Halbyggeri.
  Rolf Martin Sørensen - Arkitekt Hoff & Jørgensen Arkitekter

 • "Selve arbejdsprocessen med Dansk Halbyggeri A/S er forløbet fint, og de er meget samarbejdsvillige. Blandt de positive overraskelser har været, at tidsfristerne blev overholdt, at prisen var fornuftig og at vi selv kunne være med til at træffe valg vedrørende fx. gulve og vægge."
  Niels Fensby - Skoleleder Hadbjerg Skole

 • Vi valgte Dansk Halbyggeri, fordi vi havde kigget på mange andre skoler, hvor de også havde bygget haller – og vi kunne godt lide, hvad vi så. Så dem havde vi i kikkerten helt fra starten.
  Olav Raahede - Forstander Klintsøgaard Idrætsefterskole

 • "Dansk Halbyggeri giver mig en venlig, professionel og flink behandling. Mit eneste råd til dansk Halbyggeri er: Hold jer i live - og bliv ved med at bygge gode haller ."
  Povl Krogsgaard Jensen - Bygningsforvalter og Sikkerhedsleder Jordbrugets Uddannelsescenter

 • "Om samarbejdet med Dansk Halbyggeri A/S kan jeg kun sige: Der er intet at sætte en finger på. Tingene bliver drøftet åbent og afklaret undervejs."
  Lars Lindgaard - Direktør Rådgivende Ingeniørfirma ApS

 • Dansk Halbyggeri er supergode til at koordinere håndværkere, konstruktører og ingeniører. Vi skal ikke havevores egne ud – Dansk Halbyggeri kører det hele igennem for os. Og til fantastiske priser
  Nils Højsø - Byggeudviklingskonsulent Ecopark

 • Min oplevelse er, at Dansk Halbyggeri er til at stole på – og de leverer den vare, de lover. Og de leverer den til tiden. Skulle jeg anbefale dem til andre, ville jeg sige, at de er et troværdigt firma, man trygt kan samarbejde med.
  Rolf Martin Sørensen - Arkitekt Hoff & Jørgensen Arkitekter

 • Noget andet, jeg er virkelig glad for, er, at Dansk Halbyggeri tog sig af myndighedsbehandlingen. Så slap jeg for at sætte mig ind i alt det – og bruge en masse tid der. Det er en stor lettelse for mig – og det blev jeg ret positivt overrasket over, at de også tog sig af.
  Per Knudsen - Teknisk leder Århus Kommune

 • Der var hele tiden en fornuftig dialog om, hvordan vi skulle løse opgaverne – Dansk Halbyggeri har en god og villig indstilling til først at vende tingene og derefter få dem løst. Jeg synes, de har en god kvalitetskontrol og en supergod planlægning. De er forudseende, proaktive og bevidste om, hvad der skal gøres – og kommer med de rigtige input i dialogen undervejs.
  Peter Følbæk Nielsen - Økonomidirektør Børge Nielsen A/S

 • Dansk Halbyggeri kan tilbyde os det, jeg forventer. Og det er på trods af, at jeg har meget store forventninger til, hvordan de klarer tingene.
  Lars Jørgensen - Daglig leder Jøni Foodline

 • "Hvis jeg skulle anbefale Dansk Halbyggeri A/S til andre, ville jeg slå på, at de giver dig medindflydelse og sørger for, at tingene hele tiden er gennemskuelige - fx. i forhold til besparelsesmuligheder. Alt er foregået upåklageligt."
  Niels Fensby - Skoleleder Hadbjerg Skole

 • Jeg vil klart anbefale andre at arbejde sammen med Dansk Halbyggeri. Og det siger jeg ikke om ret mange virksomheder.
  Niels Thorald Rasmussen - Bygherrerådgiver NT Consulting

 • "Hvorfor det netop blev Dansk Halbyggeri A/S, der stod for projektet.....? Tja, det var et godt projekt, de opstillede. God pris. Og det hele virkede gennemtænkt. Det, de gør, er fornuftigt - og de følger op på tingene. Det er tydeligt, at de har prøvet at bygge haller før."
  John Løfquist - Arkitekt Favrskov Kommune

 • Der er to ting, jeg særligt vil fremhæve hos Dansk Halbyggeri. Den ene er, at de overholder de aftaler, vi indgår med dem. Den anden er deres arbejdsmoral: Vi bestilte et stykke arbejde, og så bliver det bare lavet. De tre-fire gutter, som gik her, var utroligt på. De spildte ikke tiden. Det er virkelig nogle gode medarbejdere, Dansk Halbyggeri har der.
  Olav Raahede - Forstander Klintsøgaard Idrætsefterskole

 • Jeg oplever Dansk Halbyggeri som professionelle. De ved noget om det, de har med at gøre, og de har forstand på de ting, de bygger – jeg kan godt lide, at de fokuserer på haller: Det er simpelthen det, de laver. De prøver ikke at brede sig over en lang række ting. Og de overholder vores aftaler.
  Niels Thorald Rasmussen - Bygherrerådgiver NT Consulting

 • Alt for tit oplever jeg, at jeg bliver nødt til at holde øje med, om håndværkerne dukker op hver dag på de forskellige byggepladser og udfører det arbejde, vi har aftalt. Men med Dansk Halbyggeri var der ingen problemer af den slags overhovedet: Lige fra byggeriet gik i gang, til det var helt afsluttet, dukkede de op på pladsen hver eneste dag. Og de tog sig af det hele – træ, tag, stål – alt. De havde en utrolig god byggestyring.
  Per Knudsen - Teknisk leder Århus Kommune

 • Skulle jeg anbefale Dansk Halbyggeri til andre, ville jeg sige, at de har en professionel tilgang til tingene. De planlægger godt. De har hele tiden styr på logistikken. De er fleksible. De sørger for, at materialerne er kvalitetstjekket – og bliver leveret til tiden. Jeg har ikke oplevet, at der var opgaver, de ikke ville tage sig af. Skal jeg have bygget en hal igen, vil jeg helt sikkert henvende mig til dem igen.
  Peter Følbæk Nielsen - Økonomidirektør Børge Nielsen A/S

 • "Det er umuligt at undgå uforudsete hændelser i et sådant byggeri. Men Dansk Halbyggeri A/S har håndteret tingene godt og fået løst udfordringerne tilfredsstillende."
  John Løfquist - Arkitekt Favrskov Kommune

 • "Mine forventninger til byggeriet er fuldt indfriet. Jeg kan ikke rigtigt finde noget, jeg er utilfreds med."
  Poul Petersen - Ejer og direktør Rumaca ApS