Del dette på

Nyt domicil til Incosmetics vundet i licitation

Grossist udvider med 40 procent i nyt byggeri i Hårup-Silkeborg opført af Dansk Halbyggeri

Dansk Halbyggeri er valgt til at opføre en ny domicilejendom til kosmetikgrossisten Incosmetics. Den opføres i et nyt er­ hvervsområde i Hårup i Sil­keborgs østlige udkant. Her udvikler Silkeborg Kommu­ne 150.000 kvadratmeter med egen afkørsel til Aarhus­ Silkeborg motorvejen.

Ejere og stiftere af virk­somheden, der sælger kos­metik og skønhedsproduk­ter til detailkæder og butik­ker, Elsemarie Østergaard og Jesper Østergaard har ar­bejdet med planen om at bygge nyt i et års tid og ind­ hentet tilbud fra flere entre­prenører.

Vi er meget komfortable med måden, Dansk Hal­byggeri greb tingene an på. Visualiseringer i 3D var med til, at vi følte os sikre på projektet, siger Jesper Østergaard i en pressemed­delelse.

Elsemarie Østergaard og Jesper Østergaard startede Incosmetics i 2011 i en gara­ge. Det blev hurtigt for småt, og i 2015 flyttede de til leje­ de lokaler.

Nu tager de endnu et stort spring fremad og bygger en domicilejendom med 700 kvm lager og 200 kvm admi­nistration.

In Cosmetics WEB

New York'er look

- Vi har brugt nogle kræfter på at få det helt rigtige visu­elle udtryk, der modsvarer produkter, design og stil, si­ ger direktør Mogens Laust­sen fra Dansk Halbyggeri i pressemeddelelsen og fort­sætter:

- Det er i høj grad med til at gøre byggeriet til en spæn­ dende opgave. I dialogen med Elsemarie og Jesper fik vi ideer, som vi omsatte og visualiserede. Vi endte med et New York'er look blandt andet via sprossede vinduer 

og glasvægge mellem konto­rerne. Betonvæggene vil fremstå i en glat, grå over­ flade på en gang rå og i en varm, moderne og internati­ onal stil.

Byggeriet er et traditionelt halkoncept opført i beton­ elementer med fladt tag og en grøn profil blandt andet med solceller på taget. Høj­ den er cirka seks meter, som giver en god udnyttelse af lagerarealet.

Virksomheden bliver i byen

-   Vi er glade for at, vi kan bygge og dermed forblive i Silkeborg kommune. Kom­munen har vist, de gerne vil erhvervslivet, siger Jesper Østergaard i pressemedde­ lelsen og tilføjer:

-      Sagsbehandlingen har været hurtig og effektiv, og det har været en god ople­ velse af handle med Silke­borg.

-   De har rådgivet og hjul­pet os med at få den rigtige placering af virksomheden, hvor vi også har fået plads til at kunne udvide.

Incosmetics har købt en grund på 4.500 kvadratme­ter, som giver mulighed for at bygge til på et tidspunkt i fremtiden, når væksten kræ­ver mere plads.

Kaptain

 

 


Print side |