Del dette på

Motorik som omdrejningspunkt i moderne idrætshaller

Idrætshaller, hvor motorik er i centrum, er blevet attraktive i kølvandet på skolereformen, hvor bevægelse er på skoleskemaet.

Når Dansk Halbyggeri bygger idrætshaller til for eksempel skoler, opleves en tydelig tendens til et øget fokus på motorik.  Motorikrum er kendetegnet ved, at der er mange flere forskellige bevægelsestilbud end i en traditionel gymnastiksal.

At sammenhængen mellem motorisk udvikling og indlæring vægtes højt er da heller ikke til at tage fejl af i den nyeste skolereform, hvor motion er prioriteret højt på et skoleskema med længere skoledage. Det gør motoriksale som hallen i Ry til en eftertragtet løsning.

Motoriksale indeholder typisk ruminstallationer, hvor børn kan kravle og klatre og balancere, og hvor der er mulighed for at lege den motoriske udvikling ind. Hallerne bygges typisk i tæt samarbejde med specialister indenfor motorik og bevægelse.

”Det store fokus på motorik og bevægelse stiller selvfølgelig særlige krav til os som entreprenører, når vi i samarbejde med bevægelseskonsulenter skal tænke de kreative udfoldelsesmuligheder ind i byggeriet,” lyder det fra Mogens Laustsen, Dansk Halbyggeri.

http://www.danskhalbyggeri.dk/si-ry-hallerne/


Print side |