Del dette på

Entreprenør vinder idrætshaller på stribe

Der er stor efterspørgsel på idrætsfaciliteter, og det mærker man ikke mindst hos Dansk Halbyggeri

Fire idrætshaller på stribe har Dansk Halbyggeri fået i hus, og yderligere fire har entreprenøren afleveret tilbud på i april. 

Multihaller og idrætshaller er nemlig i høj kurs og kan for blandt andre høj- og efterskoler være med til at tiltrække elever.

 - En idrætsprofil med gode fysiske rammer til idræt og fritid er vigtig, siger Kurt Willumsen, der er forstander for Uldum Højskole.

Netop Uldum Højskole er en af de fire bygherrer, som netop har indgået kontrakt med Dansk Halbyggeri.

Højskolen har haft indbudt tre entreprenører til at komme med tilbud på at udforme og opføre en idrætshal med en lav sidebygning til såvel undervisningslokaler som fitness.

Opgaven, der samlet er på 1.300 kvm, er altså gået til Dansk Halbygger der ifølge Kurt Willumsen var bedst på alle tre kriterier: pris, funk- tionalitet og bygningens har- moni med de eksisterende bygninger.

Dansk Halbyggeri skal aflevere i 2024.

Indbudte konkurrencer

- I alle fire projekter blev vi indbudt til at byde, fordi rådgivere og bygherrer har hørt, at idrætshaller er en af vores kernekompetencer og har set eller hørt om tilsvarende projekter fra en af vores mange referencer, siger direktør i Dansk Halbyggeri, Mogens Laustsen.

Han mener, nøglen er fokusering frem for "at sprede sig".

- Her kan vi tilbyde et veludviklet og afprøvet koncept og ikke mindst erfaring fra mange idrætshaller gennem årene, lyder det.

De øvrige projekter tæller Lystrup Idrætscenter nord for Aarhus, hvor Dansk Halbyggeri skal stå for 2.700 etagemeter fordelt på en springhal og en ankomstbygning i to etager med cafe, mødelokaler og fitness foruden en ny parkeringsplads. Springhallen afleveres allerede i slutningen af 2023, mens etape to med ankomstbygningen skal afleveres i 2024.

For Friskolen Lyngbjerggårdskolen i Aalborg Syd skal Dansk Halbyggeri opføre en multihal på 1.500 kvm. Den består af en idrætshal og 300 kvm til aktivitetsfag som håndværk og design, billed- kunst og SFO-værksted. Og med Ådalskolen – Fangel Friskole i Odense er der indgået kontrakt om en gymnastik- og springhal på 900 kvm, som afleveres ved årsskiftet 2023/2024.

Den samlede byggesum er på cirka 75 mio.kr. 

Lystrup Idraet hj 2

Springhallen til Lystrup Idrætscenter skal Dansk Halbygger allerede afleveres i slutningen af 2023, mens etape to med ankomstbygning skal afleveres i 2024

Lystrup Idraet hj 1

 Arkitema har tegnet springheal og en ankomstbygning til Lystrup Idrætscenter

Uldumhojskole 2

Gode fysiske rammer til idræt og fritid er ifølge forstander for Uldumhøjskole, Kurt Willumsen, vigtig

 

 

 

 

 

 

 


Print side |