Del dette på

Dansk Halbyggeri valgt til lager og showroom

KE Fibertec Væveri gjorde kort proces, da de fandt totalentreprenør til udvidelse

Omlægning af produktionen af garner til mere bæredygtighed tillige med voksende ordreindgang betyder, at KE Fibertec Væveri har brug for mere plads. De har derfor indgået kontrakt med Dansk Halbyggeri om en udvidelse på 600 kvadratmeter, der skal rumme et udvidet lager, et nyt showroom og et laboratorium til kvalitetskontrol af råvarer og færdigvarer.

Kontrakten med Dansk Halbyggeri blev indgået efter en kort proces.

-Vi skulle finde en entreprenør og gik på jagt på nettet, siger direktør Klaus Hansen, KE Fibertec Væveri. Han fortsætter:

-Ud fra hjemmesiden stod det faktisk klart med det samme, at det var Dansk Halbyggeri, vi skulle have fat i. Og da vi fik talt sammen, var der match med det samme. Vi forstod hinanden, og hvad der også er vigtigt, vi har begge bidraget i dialogen om udførelsen og har dermed opnået nogle synergier i det nye byggeri.

KE Fibertec Væveribidrog i første række med ønsker til indretning og logistikken på lageret. Dansk Halbyggeris opgave var at bygge uden om denne grundmodel.

Fundet på nettet

-Det var lidt interessant, at vi ikke kendte hinanden på forhånd, siger Mogens Laustsen, direktør i Dansk Halbyggeri og tilføjer:

-Ofte kommer kunder på anbefaling, vi bliver indbudt til en licitation, eller fordi vi har bygget for dem før.

-I tidens løb har vi opført en del forskellige typer af byggerier, og kunderne kan på hjemmesiden finde inspiration fra løsninger, der minder om deres eget projekt.

-Med de individuelle ønsker væveriet havde til projektet, er det et industrielt byggeri efter et afprøvet koncept og en sikker løsning for kunden, som igen afspejler sig både i byggeomkostninger og byggetiden.

KE Fibertec Vejen 15A8077 Web

Bæredygtighed bag projektet

Væveriet er et selskab under KE Fibertec, der producerer bæredygtige tekstilkanaler til ventilation i alle typer bygninger. Tekstilkanaler byder på en række fordele, og her er de verdens største. Blandt andet er tekstilkanaler mere hygiejniske, da de i modsætning til metalrør i loftet nemt kan tages ned og vaskes. Og i et CO2 regnskab tæller det positivt, at de i transporten vejer og fylder væsentligt mindre en metalrør.

Som et led i produktudviklingen i retning af en endnu mere bæredygtig produktion indfarver væveriet nu garnerne før vævningen. De skal derfor lagerføre flere spoler i de forskellige farver. Samtidig vokser ordreindgangen.

Hallen opføres i en bærende stålkonstruktion beklædt med lette facader. Den ligger i forlængelse af det eksisterende lager, og der bliver derfor også en brandsektionering. Hallen indrettes med pallepladser og lagerreoler med en indvendig højde på 4,4 meter. En del af de 600 kvadratmeter bliver et kombineret showroom og kvalitetslaboratorium.

Ventilationen bliver naturligvis ført i tekstilkanaler.

-Vi har heldigvis plads til at udvide på vores egen grund. Vejen kommune er en af de mest erhvervsvenlige kommuner i landet, og vi prioriterer højt at kunne forblive i kommunen, slutter Klaus Hansen.

 

 

 


Print side |