Del dette på

Dansk Halbyggeri A/S bygger kraftvarmeværk i Danmark

Dansk Halbyggeri A/S indgår i et internationalt samarbejde med Østrigske Polytechnik Luft- und Feuerungstechnik GmbH om opførelsen af det nye anlæg. Dermed bliver Hillerød Kraftvarmeværk en international byggeplads med leverancer fra hele Europa.

Byggeriet tiltrækker stor opmærksomhed, da el-produktionen sker på basis af den i Danmark ret ukendte ”ORC-teknologi” (Organic Rankine Cycle). Værket repræsenterer international teknologi, som nu for alvor kommer til Danmark. De innovative løsninger er derfor i international klasse. Det nye kraftvarmeværk får en varmekapacitet på 25 MW og 4,2 MW el.

Hillerød Kraftvarmeværk er et banebrydende projekt. Det er et stort, komplekst og et internationalt byggeri med ukonventionelle løsninger og er i kraft af sin størrelse et omfattende varmeværk, der vil sætte nye standarder i Danmark.

Værket vil årligt spare miljøet for mere end 55.000 tons CO2og give kunderne billig og miljørigtig energi.

Dansk Halbyggeri A/S har stået for opførelsen af flere varmeværker, men Hillerød kraftvarmeværk er med sin størrelse det mest omfattende af sin art. Varmeproduktionen forventes påbegyndt i slutningen af 2016.

Hillerød Forsyning er bygherre, Østrigske Polytechnik GmbH er turnkey-leverandør på projektet og Dansk Halbyggeri A/S leverer det samlede bygningsanlæg i totalentreprise.


Print side |