Del dette på

Værkstedsbygning til kraftvarmeværk i Århus

Dansk Halbyggeri opfører værkstedsbygning til Biomassefyret Kraftvarmeværk i Lisbjerg ved Århus.

Dansk Halbyggeri har fået til opgave at opføre en ny værkstedsbygning til et kraftvarmeværk i Lisbjerg ved Århus. Byggeriet af den 8,5 meter høje og 285 kvadratmeter store bygning er netop gået i gang, og det forventes at stå klar til i efteråret.

Værkstedsbygningen skal både rumme værksted, kontor, lager og toilet, og skal erstatte den eksisterende værkstedsbygning. Bygningen bliver også forsynet med en traverskran, som kan håndtere tunge løft i det nye værksted.

Bygningen opføres i forlængelse af kraftvarmeværkets halmlager og flissilo.

Siden 2014 har man været i gang med at udvide det eksisterende kraftvarmeværk til et af Danmarks største. Der er tale om et biomassefyret kraftvarmeværk, og ombygningen sker som led i kommunens plan om at omlægge til CO2-neutral fjernvarmeproduktion.

Dansk Halbyggeri har også tidligere bygget til kraftvarmeværker, fx i Hillerød

Læs også "Omstilling til grøn energi skaber øget byggeaktivitet"


Print side |