Del dette på

Strategisk evaluering af byggeprojekter

Byggeriets Evaluerings Center driver evaluering af byggeprojekterne hos Dansk Halbyggeri. Men hvorfor er det vigtigt at evaluere projekter? Og hvordan kan evalueringerne bruges strategisk som en del af virksomhedens brandingstrategi?

Vi har spurgt eksperterne Peter Hesdorf fra Byggeriets Evaluerings Center og Anette Maria Christensen fra Koncept Marketing, Byggeriets Branding Bureau.

En investering i styrket markedsposition
Peter: Hos os i Byggeriets Evaluerings Center oplever vi, at mange virksomheder tøver med at evaluere deres projekter. Ikke fordi de ikke vil, men fordi de har travlt og ”ikke har tid lige nu”. Og ja - det kan være svært i en travl hverdag at finde de nødvendige ressourcer til at arbejde med langsigtede emner som strategi og markedsposition. For evalueringerne er jo netop en investering i en styrket markedsposition, som på længere sigt skal gavne virksomheden i et konkurrencepræget marked. Sammenligner man med andre brancher, ville dette dog være helt utænkeligt. Man kan næppe forestille sig, at succesfulde virksomheder som Apple eller LEGO lagde strategiarbejdet på hylden -  blot fordi de havde travlt.  Den gode nyhed er, at de, der gør det, rent faktisk kan rykke store markedsandele. Når man vælger en byggepartner, læner man sig jo op ad evalueringer fra andre kunder.

Stærk troværdighed er afgørende
Anette: Vi har for et par år siden lavet en undersøgelse, der viste, at troværdighed er den faktor i købsbeslutningen, som betyder allermest for beslutningstageren. En stærk troværdighed overgår faktisk troen på en god kvalitet. Det skyldes selvfølgelig, at et kvalitetsproblem kan fixes med den rette leverandør. Men oplever man entreprenøren som utroværdig, har man jo ikke tillid til noget som helst. Og så bliver man simpelthen ikke valgt som leverandør. Enhver projektevaluering vil være med til at skabe den troværdighed, der danner fundamentet for et stærkt brand og giver køberen tryghed for, at der er styr på såvel kvalitet, som tidsplan og budget.

En saglig og troværdig projektevaluering
Peter: Byggeriets projektevalueringer er branchespecifikke, modsat de mange andre former for evalueringer, som vi kender fra hoteller, hospitaler og fra portaler som Trustpilot. Disse evalueringer er ikke målrettede og bliver nemt overfladiske, fordi det især er de utilfredse kunder, som ofrer tid på at udfylde en sådan anmeldelse. I bedste fald får man som virksomhed evalueringer, man ikke kan bruge til noget. I værste fald bliver kunderne skræmt væk. Hos Byggeriets Evaluerings Center er vi uvildige, og vi står inde for, at evalueringen er saglig. Evalueringen bliver derfor at betragte som et professionelt kvalitetsstempel, man kan bruge i virksomhedens videre strategiske arbejde.

Et stærkt brand leves internt og leveres eksternt
Anette: Med til det strategiske arbejde hører jo også virksomhedens branding. Branding er jo ikke kun udadrettede marketingaktiviteter men også i høj grad et seriøst arbejde internt i virksomheden. Det stærke brand skal nemlig både leves internt og leveres eksternt. Ellers er det ikke et stærkt brand. Derfor er evalueringer også et stærkt våben til interne forbedringer af processer og procedurer, som gør, at virksomheden bliver bedre, dygtigere og står stærkere i markedet. Fokus på interne forbedringer styrker ikke blot kundetilfredsheden, men styrker også virksomhedens image udadtil. Og det er i samspillet mellem det interne og det eksterne, at det stærke brand opstår.

Ensartet evaluering og god dialog
Hos Dansk Halbyggeri oplever man, at evalueringerne er meget brugbare. Med faste skabeloner tilpasset den enkelte virksomheds værdier og forretningsmodel, sikres en ensartet evaluering på tværs af projekter  - og det skaber rammerne for en god dialog og gode relationer mellem parterne på byggesagerne.

Henrik Madsen, adm. direktør i Dansk Halbyggeri: Man skal bruge byggedialog til at sikre en ensartet evaluering af alle byggesager. Det sikrer os en høj svarprocent og så kan vi bruge vores ressourcer på det, vi er gode til. Ydermere får vi en mulighed for at sammenligne os med resten af den danske byggebranche.


Se Henrik Madsen fortælle, hvordan evalueringen bruges af Dansk Halbyggeri i filmen her


Print side |