Del dette på

Spærene er rejst på Lellinge Multihus

Dansk Halbyggeri opfører nyt multihus i Lellinge for Køge Kommune. Multihuset skal styrke lokalområdet ved at være samlingssted for kultur og idræt.

I Lellinge glæder borgerne sig derfor til, at multihuset begynder at tage form. Fundamentet er lagt og spærene er rejst! Spær og tag danner inden længe de ydre rammer for byggeriet og i løbet af sommeren kan interesserede borgerne følge med i livet på byggepladsen og se deres fælles projekt blive til virkelighed. 

Det nye moderne multihus skal danne rammerne for det lokale foreningsliv og de første skitser blev til i samarbejde med Køge Kommune og ildsjæle fra Lellinge beboerforening og Lellinge IF. 

Trods forsinkelser i opstartsfasen, som skyldtes ændringer i funderingsmetoden, går byggeriet rigtig godt og der arbejdes på højtryk. Endelige beregninger af jordmængder og bortskaffelse af jorden viste nemlig, at en anden funderingsmetode ville være et langt bedre og billigere alternativ. Køge Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning blev derfor enige med Dansk Halbyggeri om, at det nye forslag, trods alt, ville være den bedste løsning i forhold til projektets budget og tidsramme.

Lellinge ligger lige i hjertet af Køge Kommune. Multihuset bliver byens nye kultur- og idrætshus og et naturligt samlingssted for alle borgere i Lellinge - både sportsligt, kulturelt og socialt. Også lokalarkivet vil fremover have til huse i multihuset, hvor det er muligt at dykke ned i fortidens historie og minder.

Multihuset er blevet til med en stor lokal indsats, højt engagement og samarbejde med lokalpolitikerne. For den lille landsby er samlingsstedet også meget vigtig for både livet og foreningslivet i byen. Byggeriet afsluttes sidst på året og de forventningsfulde borgere kan genoptage deres aktiviteter i det længe ventede multihus - nu i nye moderne rammer. Den eksisterende og udtjente pavillion, som i dag benyttes som klubhus, rives ned og fjernes når det nye multihus tages i brug. 

Multihuset indeholder en multisal på 283 m², klub- og foreningslokale på 67 m² samt forhal, bad- og omklædning og lokalarkivet. Facaden opføres i mørkegrå sinus og eternitplader og taget får ensidig tagflade med tagpap. Projektet er tegnet af Dansk Halbyggeri i samarbejde med Arkitekterne Brunsgaard & Laursen ApS og udføres i totalentreprise af Dansk Halbyggeri.

Se tegninger af Lellinge Multihus her:

 


Print side |