Del dette på

Pressemeddelelse: Rekordår hos Dansk Halbyggeri A/S

De første resultater af virksomhedens ambitiøse vækststrategi har vist sig i regnskabet for 2016. Et ekstremt højt aktivitetsniveau inden for både haller til sport og fritid og byggeri til erhverv og industri, giver nu pote.

Dansk Halbyggeri A/S har i 2016 realiseret et overskud efter skat på godt 4.6 millioner. En markant forbedring set i forhold til sidste år, hvor investeringer i virksomhedens vækst tegnede en bundlinje på 617 t.kr. Det flotte regnskab er et resultat af de strategiske tiltag, der blev sat i gang i 2015 – både i forhold til investeringer i en styrket projektorganisation og i en online markedsføring med fokus på kontinuerlig online synlighed.

”Resultatet er tilfredsstillende, men modsvarer vores forventninger. Det er især stærke referencer, en proaktiv markedstilgang og kontinuerligt fokus på synlighed i markedet, der har været afgørende for årets resultat”, siger Mogens Laustsen, Dansk Halbyggeri. Han fortæller, at virksomheden især er kendt for, og i høj grad anerkendes for sin bærende værdi ”Ordentlighed” som tilskrives en særlig stor betydning i et prispresset marked, hvor konkurrencen er stor.

Dansk Halbyggeri A/S har positioneret sig som en førende leverandør af haller til sport og fritid i Danmark og står stærkt på hoved- og totalentrepriser inden for erhvervs- og industribyggeri. Sidstnævnte har også i 2016 været et voksende forretningsområde, som har haft afgørende betydning for virksomhedens positive resultat i det forgangne regnskabsår.

Forventninger til 2017

Virksomhedens fokus for 2017 er fortsat lønsom vækst og stabil indtjening. Det forventes, at virksomheden fastholder sit høje aktivitetsniveau og dermed vil opnå et resultat på samme niveau i indeværende år.

Internt vil temaer som tilfredse kunder, medarbejderudvikling, et tættere samarbejde mellem salg og produktion, risikovurdering og -styring samt indkøbsstyring være temaer, som virksomheden vil arbejde fokuseret med. 

  2016 2015
Bruttoresultat 26.150 17.383
Driftsresultat 6.494 856
Årets resultat 4.627 617

 

 


Print side |