Del dette på

Prækvalificering af Dansk Halbyggeri til Forsvarets 4 nye byggerier

Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse har netop prækvalificeret Dansk Halbyggeri til følgende fire byggerier:

  • Holstebro Øvelsesplads
  • Skive Kaserne
  • Oksbøllejren
  • Garderkaserne Høvelte

Forsvaret skal nemlig i gang med at modernisere og renovere bade- og omklædningsfaciliteter, materialedepoter samt garage- og værkstedsfaciliteter.

Udbuddet omfatter også nybyggeri i form af etablering af nye værksteder, opførelse af administrationsafsnit med kontor, bade- og toiletfaciliteter samt teknikrum. Der etableres endvidere et større antal garage- og værkstedsfaciliteter samt nedrivning af eksisterende bygninger, rydning af terræn, udgravning af ny vejføring, vejbelægning samt etablering af udendørs vaskeplads og biologisk nedsivningsanlæg for spildevand. 

Det glæder os, at vi i Dansk Halbyggeri trods tæt konkurrence med dygtige kolleger er vurderet som værende blandt de bedst egnede til at løse de udbudte opgaver. Dette ikke mindst i kraft af vores stærke referencer, og at vi tidligere har bygget for Forsvaret.

Se f.eks. mere om vores byggeri til Frømandskorpset


Print side |