Del dette på

Prækvalificering af Dansk Halbyggeri til Forsvarets 4 nye byggerier

Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse har netop prækvalificeret Dansk Halbyggeri til følgende fire byggerier:

  • Holstebro Øvelsesplads
  • Skive Kaserne
  • Oksbøllejren
  • Garderkaserne Høvelte

Forsvaret skal nemlig i gang med at modernisere og renovere bade- og omklædningsfaciliteter, materialedepoter samt garage- og værkstedsfaciliteter.

Udbuddet omfatter også nybyggeri i form af etablering af nye værksteder, opførelse af administrationsafsnit med kontor, bade- og toiletfaciliteter samt teknikrum. Der etableres endvidere et større antal garage- og værkstedsfaciliteter samt nedrivning af eksisterende bygninger, rydning af terræn, udgravning af ny vejføring, vejbelægning samt etablering af udendørs vaskeplads og biologisk nedsivningsanlæg for spildevand. 

Det glæder os, at vi i Dansk Halbyggeri trods tæt konkurrence med dygtige kolleger er vurderet som værende blandt de bedst egnede til at løse de udbudte opgaver. Dette ikke mindst i kraft af vores stærke referencer, og at vi tidligere har bygget for Forsvaret.

Se f.eks. mere om vores byggeri til Frømandskorpset


Print side |
Vi er en kreditværdig virksomhed baseret på Bisnodes kreditvurderingssystem. Vurderingen er foretaget ud fra en mængde forskellige beslutningsregler. Oplysningerne bliver opdateret dagligt via Bisnodes database. Kreditvurderingen af virksomheden er således altid aktuel.

Vi er en kreditværdig virksomhed baseret på Bisnodes kreditvurderingssystem
Klik her for at læse mere om AAA-kreditvurdering