Del dette på

For Centrum Pæle i Vejle opføres ny lagerhal, som erstatter nedbrændt hal

Centrum Pæle får opført ny og større uisoleret lagerhal, der erstatter den nedbrændte hal efter påsat brand i maj 2018. Dansk Halbyggeri står for opførelsen af den nye hal, der skal benyttes til tørring af piloteringspæle.

Den tidligere tørrehal blev totalskadet i en påsat brand i maj 2018 og er nu revet ned. På samme sted skal Dansk Halbyggeri i stedet opføre en ny og større uisoleret lagerhal på 960 m2, så Centrum Pæle igen får tag over de store trailere med piloteringspæle. Pælene skal tørre i hallen inden de skal have overfladebehandling.

Fabrikken er beliggende tæt ved skovområdet ved Højen Skov i Vejle, hvor vi er gået i gang med afrømningen af muld. Da grundvandet ligger meget højt i området, er der forud for udgravningen etableret et sugespidsanlæg til grundvandssænkning.  

Hallen får fladtagskonstruktion og bliver forberedt til 20 tons traverskran med en frihøjde på mindst 7,5 mtr. Den opføres uisoleret og beklædes med sinusstålplader. I hallen er der mulighed for opbevaring på pallereoler og tørring af pælene på de store trailere. 

Centrum Pæle producerer primært piloteringspæle og egenudviklede og patenterede pælekoblinger (CPG) på et topmoderne robotanlæg. Virksomheden indgår i en gruppe på i alt 5 produktionsfabrikker i Danmark, England, Sverige, Tyskland og Polen. Tilsammen udgør de den største pæleproducent i Europa. Piloteringspæle er en optimal løsning til sikring af fundamentet under byggerier, hvor der er behov for tryk- og/eller trækbæreevne. Denne pæletype er særdeles velegnet til den type geologi, der findes i Danmark.

Dansk Halbyggeri har mange års erfaringer fra byggerier, hvor pælefundering benyttes. Senest i opførelsen af et 3700 m2 stort industribyggeri til Dana Lim i Køge. Her blev lagerhallen pælefunderet med ca. 400 stk. piloteringspæle fra Centrum Pæle. Hallen blev opført på en lavtliggende byggegrund, beliggende tæt på et naturfølsomt område ved Køge Bugt, og de mange pæle blev banket 11-12 meter ned i bunden. Se flere referencer på industri- og lagerhaller

 

 

 

 


Print side |