Del dette på

Ny teknikbygning til Bispebjerg Hospital

Dansk Halbyggeri har fået til opgave at opføre en ny teknikbygning på 530 kvadratmeter til Bispebjerg Hospital. Byggeriet opføres som del af den store udvidelse, hospitalet gennemgår i disse år.

Bispebjerg Hospital gennemgår i disse år store forandringer. Der bliver bygget til og renoveret ved hospitalet i København frem mod 2025, hvor Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg skal stå færdigt. De mange nybyggerier medfører et stigende behov for komfortkøling og nødstrømsanlæg, hvilket skaber behov for den nye teknikbygning.

Dansk Halbyggeri bygger blandt fredede bygninger, og mens hospitalet er i drift – så det stiller særlige krav til vores projektstyringskompetencer.

Kontrakten på totalentreprisen er underskrevet, projekteringen er i gang, og vi glæder os til at gå i jorden i oktober måned.


Print side |