Del dette på

Ny sportshal til privatskole i Stenløse

Der bliver god plads til fritidsaktiviteter og idræt i den nye sportshal, som Dansk Halbyggeri opfører for Stenløse Privatskole.

Med en ny idrætshal på 1.800 kvadratmeter kan Stenløse Privatskole se frem til at få gode rammer om deres idræt og fritidsaktiviteter. Skolen har valgt at opgradere sine faciliteter for at øge kvaliteten af skolens tilbud og ruste eleverne til prøvefaget idræt.

Hallen sammenbygges med skolens eksisterende bygninger, og Dansk Halbyggeri står for projektet i totalentreprise. Idrætshallen får en sidetribune på den ene langside og udmærker sig ved at have åbne facadepartier i samordning med flugtvejsdøre på den modsatte langside. Det giver lys i hallen, transparens og god sammenhæng til udendørsaktiviteter i skolegården.

Samtlige velfærdsfaciliteter, depoter, ankomst, omklædninger, toiletter mm. etableres som ombygning og renovering af nogle af skolens eksisterende bygninger.

Dansk Halbyggeri kan tydeligt mærke, at privat- og friskolerne opprioriterer deres faciliteter, hvor idræt, som et led i den nye skolereform, er blevet et prøvefag. De nye krav har altså øget behovet for at bygge nye haller. Stenløse Privatskole har dog længe før reformen ønsket sig en ny hal for at skabe de bedste rammer og tilbyde eleverne en skoledag med mere bevægelse.


Print side |