Del dette på

Ny lagerhal til Agustson i Vejle

Dansk Halbyggeri A/S genopfører ny uopvarmet lagerhal for en af Europas førende fiskevirksomheder, Agustson.

Agustson har valgt at genopføre én 1300 m2 stor hal fremfor to haller efter to af virksomhedens bygninger delvist brændte ned i slutningen af 2015. Den nye lagerbygning består blandt andet af et kølerum, der monteres i den færdige hal, og som blandt andet skal bruges til køle- og frysefaciliteter til skalddyr, kaviar og varmrøget fisk.

Der blev udført et omfattende funderingsprojekt på grunden, før det endelige byggeri kunne gå i gang. Dette skyldes jordbundsundsforholdene, som ved geotekniske undersøgelser viste store mængder ubæredygtigt fyld i byggefeltet, hvorfor der ikke kunne funderes på normalvis. Dansk halbyggeri A/S placerede 190 borede brøndfundamenter fordelt under hele bygningen. Fundamenterne består af betonpæle på en meter i diameter, der skal bære konstruktionen.


Print side |