Del dette på

Hesteloven stiller krav til din hestestald

I ny hestelov stilles nye krav til hestehold, opstaldning og indretning af hestestald, som har til formål at forbedre hestenes staldmiljø. Hesteloven kan betyde en omfattende ombygning eller nybyggeri af folde og staldanlæg for mange hesteejere. Hesteloven kræver blandt andet et minimumsmål for boksstørrelse og loftshøjde i hestestalden, at alle heste har fri bevægelighed og krav om foldadgang. 

Vi kender regler for hestehold

Alle danske hestestalde skal inden 2020 overholde den nye hestelov. Det kan resultere i en nybygning eller ombygning, der samtidigt giver nye muligheder for en forbedret drift af hestestalden. Dansk Halbyggeri A/S er specialister i hestestalde og hjælper dig med på nemmeste og billigste måde at leve op til hestelovens krav, hvad end du skal renovere eller bygge ny hestestald.

Vi tilbyder en gennemtænkt, kosteffektiv løsning, der overholder alle de nye love og regler, og som opfylder dine ønsker og hestenes behov. Der kan være store besparelser at hente på drift og vedligehold.

Opfylder din stald kravene i den nye hestelov?

Den nye hestelov bliver indfaset løbende med sidste deadline i 2020. Dansk Halbyggeri har det fulde overblik over alle de nye regler og tidspunkter for overgangsordningerne for de forskellige bestemmelser i hesteloven. I januar 2016 indtrådte bestemmelserne omkring lejeareal og folde herunder krav til gulv, adgang til fold og foldplan. I januar 2020 træder alle bestemmelser i hesteloven i kraft. Det stiller betingelser til areal i bokse og hestestalde, herunder kravene til loftshøjde og boksstørrelse. Desuden skal der være tilstrækkeligt naturligt lys og ventilation i stalden. Vi har samlet nogle af de vigtigste punkter fra hesteloven, der er afgørende for en eventuel ombygning af din hestestald her:

Væsentlige krav i lov om hestehold

Ikrafttrædelse januar 2016

  • Gulve i hestestalde og bokse skal være jævne og må ikke være glatte
  • Alle hestehold skal have adgang til fold af minimum 800 m². Skal der være mere end 4 heste på fold samtidig, skal arealet øges med 200 m² for hver ny hest

Krav i hesteloven er lempet væsentligt

Ikrafttrædelse januar - hesteloven 2020

  • Lofthøjden skal være mindst 75 cm. over hestens stangmål i frihøjde over eventuel strøelse. Dog er kravet maksimalt 2,60 m. over strøelsen. Loftshøjden må aldrig være lavere end 2,10 m. 
  • Boksarealet skal være mindst 1,7 gange hestens stangmål i anden (1,7 x hestens stangmål)². Korteste side skal være mindst 1,7 gange stangmålet.
  • Folingsbokse skal være 2 gange hoppens stangmål i anden (2 x hoppens stangmål)²
  • I stalden skal der være tilstrækkeligt med naturligt lysindfald

Er du i tvivl om, hvorvidt din hestestald lever op til kravene i hesteloven, eller har du brug for en plan for, hvordan du kan overholde reglerne, kan du kontakte Dansk Halbyggeri A/S. Du træffer vores specialist i hestestalde Malene Black Larsen på tlf. 21335037. Vi hjælper dig med at finde den bedst mulige løsning, der sparer dig for unødige omkostninger ved byggeriet, og som sikrer et rationelt og effektivt hestehold på lang sigt.

Kontakt os eller læs mere i guiden til Lov om hold af heste her:

https://www.landbrugsinfo.dk/Heste/Sider/Guide_lov.pdf


Print side |