Del dette på

Kontrakt på nyt arkitektonisk idrætskompleks til Køge

Vi går i gang med at opføre den 4200 m2 store Køgehal III til sommer.

Dansk Halbyggeri har nu skrevet kontrakt på opførslen af Køgehallernes Hal III, som vi i samarbejde med Mangor & Nagel Arkitekter og Rambøll har vundet entreprisen på. Den nye hal skal binde de eksisterende Køgehaller sammen og skabe en symbiose mellem arbejde og fritid – erhverv og idræt.

Den bliver et samlingspunkt for idrætsparkens mange besøgende og skal med sine 1100 tilskuerpladser tiltrække flere sportsbegivenheder til Køge. Halprojektet har et samlet budget på 46 millioner kroner, og forventes at stå klar i 2019.

Sammenfletning og idérigdom
Arkitektonisk, er Hal III lidt af en genistreg. Den nye Køgehal III er en kvadrat, som er drejet i forhold til de eksisterende haller, hvilket skaber spændende opholdsarealer omkring boksen. Den nye hal er således tænkt, så den skaber en naturlig sammenhængskraft mellem de eksisterende Køgehaller og med få virkemidler er idrætskomplekset dermed gjort levende og oplevelsesrigt.

Også i indretningen bliver der gjort meget ud af spillerfoyer, café og tilskuerpladser, så hallen efter kommunens ønske kan blive det ønskede mødested med forankring i idrætten. Fra caféen er der glaspartier ud til de tre haller, så de besøgende kan følge med i alle aktiviteter i det nye sportscentrum. Det er noget af det, der skal skabe et livligt og indbydende miljø i Køgehallerne.

Hallens hovedindgangen etableres mod vest fra den nye og markante indgangsfacade, som visuelt åbner sig op. Hallen fremstår i sin materialitet præcist og afklaret med et foyerområde, der får karakter af et panoptikon. Af faciliteter kan nævnes personalerum, omklædning, publikumstoiletter, kontor, mødelokale, presserum, depot, rengørings- og teknikrum mm. Der arbejdes med fire indskudte balkoner omkring boksen, og en fast tribune i kombination med en mobil tribune. Hallen er forberedt til TV-Transmission og er gennemtænkt til mindste detalje.

Køgehallerne skal fremme enhver form for indendørs idræt, være forsamlingssted for kommunens borgere og støtte det kulturelle liv. Ud over sportsaktiviteter afholdes en del messer i Køgehallerne, så der bygges til en bred brugergruppe. Vi opfører med Hal III rammerne om et miljø, der i fremtiden tager hensyn til både sportsudøvere og de besøgende, for på den måde at skabe et mødested for byens folk med afsæt i idrætten.

Vi påbegynder opførslen af den 4200 m2 store Hal III i sommeren 2018.


Print side |