Del dette på

Inspirerende samskabelse i totalentreprisen

"Som arkitekter skal vi være der for totalentreprenøren og gennem den løbende dialog være med til at sikre de rigtige løsninger. Tinghallen er et særdeles komplekst byggeprojekt. Kombinationen af nedrivning og sammenbygning kræver enormt samarbejde".

Vi har i forbindelse med Tinghallen haft et godt samarbejde med Dansk Halbyggeri. Projektet var veldefineret af bygherrerådgiver, og det var Mangor & Nagels opgave at forestå tegning af projektet, så byggeriet rammer de definerede behov, både arkitektonisk og funktionelt.

Samarbejde og dialog

Som arkitekter skal vi være der for totalentreprenøren og gennem den løbende dialog være med til at sikre de rigtige løsninger. Tinghallen er et særdeles komplekst byggeprojekt. Kombinationen af nedrivning og sammenbygning har krævet en entreprenør – og en arkitekt, som giver plads til en praktisk tilgang til opgaverne, herunder muligheden for on-site løsninger på byggepladsen.

 

Når uforudsigelighed bliver en styrke

Det er en kompleks renoveringsopgave, når man skralder et halvt hus væk og skal sammenbygge nyt med gammelt. Udfordringen ved en kompleks renoveringsopgave som Tinghallen kræver derfor et tæt samarbejde mellem arkitekt og entreprenør.

Det er altid en balancegang, hvad der skal tegnes, og hvad vi kan løse på byggepladsen. Men begge parter skal have forståelse for, at der i sådanne komplekse projekter altid vil komme overraskelser. Samarbejdet gennem processen er imidlertid en vigtig del af samskabelsen. Derfor er det vigtigt for Mangor & Nagel Arkitekter, at vi kan arbejde i øjenhøjde med totalentreprenøren og opfylde de behov, der opstår gennem processen. Det fokus som Dansk Halbyggeri har på ordentlighed og håndværksmæssigt pæne afslutninger kombineret med en praktisk tilgang til projektet, har været fordelagtig, både tidsmæssigt og økonomisk.

I totalentreprisen skal vi som arkitekter give entreprenøren den nødvendige sparring på byggepladsen. Vi skal tilpasse os og opfylde det behov han har, stort som lille. At kombinere rådgivning med råderum, er en overset styrke i arkitektens arbejde. Men netop denne tilgang åbner op for samskabelse på et helt andet niveau. Man kan kalde det procesfokus eller en form for rettidig omhu, der bunder i en usnobbet tilgang til løsning af opgaverne.

- For os er den inspirerende samskabelse der kommer ud af samarbejdet gennem processen et vigtigt fingeraftryk, vi gerne vil sætte på komplicerede totalentrepriser som denne.

Anne Faurskov
Arkitekt, Mangor & Nagel Arkitekter

Læs mere om projektet Tinghallen, Kongres- og musikhus

 


Print side |