Del dette på

Hal III til Køge Kommune tager form

Ny stor sportshal skal være med til at tiltrække sportsbegivenheder til Køge. Dansk Halbyggeri en entreprenører på projektet, der netop har fået rejst de bærende stålspær.

I weekenden blev spærene rejst på Køge Idrætspark Hal III. Dermed er Køge Kommune et skridt nærmere visionen om at tiltrække flere sportsbegivenheder. Vi opfører Hal III i totalentreprise i samarbejde med Mangor & Nagel Arkitekter og Rambøll. De ni spær der blev rejst vejer hver især omkring 5,5 ton.

Den nye hal i Køge Idrætspark er lidt af en arkitektonisk genistreg, fordi den i alt 4.200 m² store hal med sin placering skaber en naturlig sammenhængskraft mellem de eksisterende Køgehaller. Som kvadrat er bygningen drejet i forhold til de eksisterende haller, hvilket skaber spændende opholdsarealer omkring boksen.

Fra caféen er der glaspartier ud til idrætsparkens tre øvrige haller, så de besøgende kan følge med i alle aktiviteter i det nye sportscentrum. Dermed skabes et livligt og indbydende miljø.

Hallens hovedindgangen etableres mod vest med en markant indgangsfacade, og får et foyerområde med karakter af et panoptikon.

Den nye Hal III bliver et samlingspunkt for idrætsparkens mange besøgende og skal med sine 1.100 tilskuerpladser tiltrække flere sportsbegivenheder til Køge.

Køgehallerne skal fremme enhver form for indendørs idræt, være forsamlingssted for kommunens borgere og støtte det kulturelle liv. Ud over sportsaktiviteter afholdes en del messer i Køgehallerne, så der bygges til en bred brugergruppe.


Print side |