Del dette på

Gør plads til ambulancen!

Bispebjerg Hospital i en unik byggeproces. Hvordan bygger man på et hospitalsområde, som er i drift? Kortere arbejdsdage og stramme logistiske vinduer kræver utroligt præcis planlægning.

Vores projektchef fortæller her, hvordan det er at bygge, når byggepladsen er et fuldt fungerende hospital.

Der er ikke meget elastik at gøre godt med, når Dansk Halbyggeri går i jorden for at bygge den nye teknikbygning på Bispebjerg Hospital. Normalt ville man bestille beton et par dage i forvejen og få det leveret i en karavane af lastbiler, men da Bispebjerg Hospital er i fuld funktion mens vi bygger, skal al logistik koordineres og tilpasses den daglige drift. Ambulancevejene skal være frie, så ambulancerne kan køre uhindret forbi. Det samme gør sig gældende for transporter til og fra centralkøkkenet, som ligger lige ved siden af teknikbygningen.

​Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg opføres på Bispebjerg Bakke i forlængelse af Bispebjerg Hospitals eksisterende bygninger. Det bliver det største byggeprojekt i København næst efter metroen. Bispebjerg Hospital er en meget professionel bygherre, som helt fra begyndelsen har gjort byggeriet til en god oplevelse for alle involverede. For at få den bedst mulige byggeproces håndteres hele byggeprojektets logistik og tidsplan af rådgivningsvirksomheden FM Bygningsdrift, som har speciale i byggepladslogistik. Det betyder, at vi skal booke tid til hver levering lang tid i forvejen. Vi er altså afhængige af, at alle byggematerialer kommer lige på minuttet, så leverancerne kan koordineres og køres ind på byggepladsen uden at være til gene for hverken ambulancer eller andre transporter. Dertil kommer koordinering af Bispebjerg Hospitals tekniske leverancer til teknikbygningen, da de skal leveres og monteres i bygningen, inden vi lukker den.

Fokus på delmål
De indlagte patienter skal kunne få ro til at blive raske, så derfor gør alle involverede meget for at begrænse omfanget af støj. Selvom vi har en afgrænset byggeplads på hospitalets område, må vi altså udelukkende arbejde på den mellem kl. 7 og kl. 17, og det kræver en virkelig stram projektledelse. Tit kan man indhente hængepartier ved at arbejde længere, men her er vi nødt til at møde hvert eneste delmål i byggeriet præcist som planlagt.

Det store puslespil skal ende med en enestående bygning. Teknikbygningen opføres tæt på Bispebjerg Hospitals fredede bygninger, som er mere end 100 år gamle. Derfor er teknikbygningen tegnet med klare arkitektoniske referencer til byggetraditionen fra dengang. Men indeni er intet gammeldags. Her pumpes grundvand op, så det kan bruges til køling af hele Ny Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Et stort anlæg af moderne nødgeneratorer opstilles også, så hospitalet aldrig skal være uden strøm.

Sundhed topper i Hovedstaden
Hospitalsbyggeriet er en del af en større tendens inden for offentligt byggeri. I 2018 bliver der ifølge tal fra Byggefakta sat ny rekord i afsatte midler til byggeri til sundhed og socialvæsen. Region Hovedstaden topper først i 2019, hvor de fleste byggerier på Bispebjerg Hospital er sat i gang. Dansk Halbyggeri forventer at aflevere teknikbygningen til marts 2018. Byggeriet på hospitalets område fortsætter dog frem til 2025, hvor Bispebjerg Hospital har planlagt at indvie hele Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg.

Jesper Urfeldt Aborg
Projektchef

Her kan du læser mere om byggepladslogistik og FM Bygningsdrift 

Følg byggeriet på Bispebjerg og læs mere om byggeriet af teknikbygningen på Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg 


Print side |