Del dette på

Frømandskorpset klar til kamp med ny multihal

Dansk Halbyggeri A/S har opført en ny kompleks multihal for Frømandskorpset. Der blev stillet høje krav til byggeriet, hvor kun det bedste har været godt nok.

Forsvarets specialenhed Frømandskorpset i Kongsøre har fået en ny 618 m2 stor multihal. Dansk Halbyggeri A/S har stået for opførelse af den nye 4 etagers indendørs hal med gulve- og vægge beklædt med støbeabsorberende materiale, der mest af alt minder om en kulisse fra en actionfilm. Hallen indeholder faciliteter som 12 meter høje klatrevægge og total mørklagte zoner, huller i gulvene, en skibsside, hvor væggen skråner ud som på et skib og en bygningsfacade til bygningsentring og rappelling. Dertil kommer en god rumhøjde med plads til træningsmaskiner til styrke- og kredsløbstræning og kampsport. Væggene i kampzonen er fleksible og kan flyttes, således at soldaterne aldrig kender rummene de kommer ind i. Udvendigt er der i samme højde som bygningen etableret klatrevæg og entringsnet, således at træning også kan udføres i al mulig slags vejr.

De mange specialfaciliteter skal ruste og udfordre de danske frømænd i deres daglige træning. Med den nye multihal har frømandskorpset fået de rette faciliteter til at forberede soldaterne til kamp.

Dansk Halbyggeri A/S har kompetencen og erfaring med opførelsen af komplekse haller til mange forskellige formål. Hallen i Kongsøre er et godt eksempel på et vellykket samarbejde, hvor helt specifikke behov tilgodeses, og hvor intet er umuligt.

Det kræver en hel særlig fysik, vilje og udholdenhed at gennemføre uddannelsen til frømand, som bliver udbudt på Kongsøre. Kun ganske få kommer igennem nåleøjet, og endnu færre bliver optaget. Rammerne skal derfor være i orden og faciliteterne prioriteres højt. Med de nye indendørs faciliteter vil øvelserne forhåbentligt blive meget mere realistiske!

Multihallen opføres i samarbejde med Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.


Print side |