Del dette på

En hal er ikke bare en hal

Vi skaber levende rum og inspirerende miljøer, som brugerne kan engagere sig i. Hallen skal være indbydende, imødekommende og frem for alt inspirerende og fleksibel.

En moderne hal er meget mere end fire vægge om en boldbane og en kaffestue ude i vindfanget. Multihallen i dag rummer mange forskelligartede aktiviteter og skal frem for alt være fleksibel, imødekommende og inspirerende. 

Far har booket sig ind til en time på squash-banen, og mens mor tager en bjergspurt på spinning-cyklen i rummet ved siden af, klatrer børnene rundt i en ruminstallation oppe under loftet inde i motoriksalen. Velkommen til multihallen anno 2017. 

Der stilles større krav til rummelighed og fleksibilitet i moderne haller, for de bruges til langt flere formål end før, og de fungerer som hele kultur- og sundhedshuse i dag.

Som Mogens Laustsen også er inde på i sit blogindlæg, fungerer hallen endda som selve samlingspunktet i mindre lokalsamfund - en rolle som forsamlingshuset eller den lokale skole traditionelt udgjorde.

Hos GPP arkitekter tegner vi rigtigt mange haller i disse år. En overvejende del af hallerne, opført gennem de seneste 30-40 år, er i dag nedslidte og kedelige bekendtskaber, og de ligner hinanden til forveksling. Når vi som arkitekter bliver inviteret med til bordet for at tegne endnu en hal, er det dybest set et udtryk for den udvikling, Foreningsdanmark har gennemgået: Vores forhold til idræt har ændret sig, lige som vores krav til kvalitet og faciliteter er øgede.

Vi går ikke længere til badminton hver tirsdag kl. 20 i en mørk hal uden vinduer. Sport er blevet en individuel størrelse, som vi selv vælger til, når det passer os. Samtidig stiller vi krav til vores omgivelser, og hallen skal være indbydende, imødekommende og frem for alt inspirerende og fleksibel.

Når vi tegner haller, handler det derfor om i høj grad om at skabe åbenhed, synergi og samlingskraft – vi skaber levende rum og inspirerende miljøer, som brugerne kan engagere sig i og måske blive inspireret til nye aktiviteter af.

Sammen med Dansk Halbyggeri har vi vundet en del konkurrencer om haller på både pris, tid og kvalitet. Det gør vi, fordi vi er et godt match og har et inspirerende samarbejde med en åben dialog i processen. Og fordi vi forstår kompleksiteten og de mangeartede behov, nye haller skal kunne favne. 

- For en hal er ikke bare en hal.

Carsten Gjørtz
Direktør, GPP Arkitekter

 

Se også:
Dansk Halbyggeri og GPP Arkitekter har samarbejdet om flere haller – blandt andet Mårslet Multihal og Gram motorikcenter

 


Print side |