Del dette på

Dansk Halbyggeri vinder Køgehallerne

Dansk Halbyggeri har vundet entreprisen og skal i samarbejde med Mangor & Nagel Arkitekter og Rambøll opføre Hal III i Køge Idrætspark.

Køge Kommunes nye satsning, en ny stor sportshal, skal nu opføres ved Køge Idrætspark. Dansk Halbyggeri har i samarbejde med Mangor & Nagel Arkitekter og Rambøll vundet projektet, navngivet Hal III på en vision om, at hallen skal samle idrætsparkens mange besøgende. Udgangspunktet for det vindende projektteam har været, at skabe en naturlig sammenhæng mellem de eksisterende Køgehaller I og II og det nye kommende stadion. Den nye hal skal skabe en symbiose mellem arbejde og fritid – erhverv og idræt. Med udbygning af en ekstra hal III, bliver der plads til 1.100 tilskuere. Dermed kan man afvikle og tiltrække væsentlig flere turneringer i Køge. For at gøre det muligt, bliver der i indretningen gjort meget ud af café og tilskuerpladser, så hallen kan blive et mødested med forankring i idrætten. 

Hal III får en spillercafé og foyerområde, som skal binde den nye hal sammen med de og to allerede eksisterende sportshaller. Fra caféen er der glaspartier ud til de tre haller, så de besøgende kan følge med i alle aktiviteter i det nye sportscentrum. Den nye hals førstesal bliver indrettet med kontorer, mødelokaler og flere åbne balkonområder. Stueetagen får café, loungeområde og mobile tilskuerpladser.

"Vi er rigtig glade for den måde Dansk Halbyggeri har tænkt hallens mange funktioner sammen på en meningsfuld måde, så der både er plads til idrætten og hele miljøet omkring sporten,” siger Anders Ladegaard Bork, formand for Kultur- og Idrætsudvalget i Køge på kommunens egen hjemmeside.

Kontrakten forventes underskrevet i april og selve projektet ventes færdigt i 2019.

Klik her, hvis du vil læse mere om kontorbyggeri med Dansk Halbyggeri.

Illustration: Mangor & Nagel Arkitekter


Print side |