Del dette på

Dansk Halbyggeri styrker organisationen

Dansk Halbyggeri har styrket organisationen med ansættelsen af Martin Løkkegaard som ny salgs- og projektdirektør. Martin får det overordnede ansvar for salg og projektledelse med fokus på vækst og udvikling af værdikæden.

På ledelsens dagsorden er temaer som kundetilfredshed, medarbejderudvikling og arbejdsglæde samt optimering af processer i forbindelse med salg, projektering og projektledelse.

”Det er en kombination af ledelsens fokusområder og Martin Løkkegaards store erfaring med både ledelse og salgsarbejde, der ligger til grund for ansættelsen ”, fortæller adm. Direktør Mogens Laustsen. Han henviser til, at Dansk Halbyggeris mission er, gennem konstruktiv dialog og fokus på forventningsafstemning, at virkeliggøre kundernes ambitioner og drømme.

Fra Martin Løkkegaard lyder det:

”Kvalitet, ordentlighed og handlekraft er bærende værdier for Dansk Halbyggeri og vigtige nøgleord bag et godt samarbejde, både internt og eksternt. Det stemmer rigtig godt overens med mine personlige værdier og mine mange års erfaring fra byggebranchen. I Dansk Halbyggeri  vil jeg arbejde fokuseret med øget kundefokus i form af rådgivning og behovsafdækning. - Jeg glæder mig meget til at være en del af teamet og de nye udfordringer”.

Du kan læse mere om Dansk Halbyggeris vision, mission og værdier her 


Print side |