Del dette på

Dansk Halbyggeri prækvalificeret til entreprise på Herlev Hospital

Dansk Halbyggeri er sammen med to store entreprenører prækvalificeret til nyt byggeri på Herlev Hospital.

Der er tale om en bygning i én etage, der skal huse hospitalets nødgeneratoranlæg. Entreprisen omfatter alle dele af byggeriet på nær opførslen af de 10 nødgeneratorer. Generatorerne skal placeres på et selvbærende betondæk i bygningen.

Udover Dansk Halbyggeri er også Hoffmann A/S og NCC Danmark A/S inviterede til at give tilbud på bygningsentreprisen omkring det nye nødgeneratoranlæg.


Print side |