Del dette på

Dansk Halbyggeri opruster online

Som led i en ny vækststrategi sætter entreprenørvirksomheden ind med blandt andet ny hjemmeside, der skal øge kendskabet til virksomhedens kompetencer.

En ny hjemmeside er en del af de onlinetiltag, som er sat i søen hos Dansk Halbyggeri A/S som led i sin ny vækststrategi.


Det sker for at øge kendskabet til entreprenørvirksomhedens referencer, kompetencer og nuværende projekter inden for erhvervsbyggeri og haller til sport og fritid samt for at knytte eksisterende og potentielle kunder tættere til virksomheden.

Desuden øger virksomheden sin synlighed på Google og det faglige netværk LinkedIn og højner kendskabet til virksomhedens projekter gennem en dedikeret content marketing indsats.

På Google er der tale om søgeoptimeringsindsatser, forklarer Mogens Laustsen, adm. direktør for Dansk Halbyggeri A/S til Licitationen - Byggeriets Dagblad.

”Når man er inde og søge på den type byggerier, som vi kan tilbyde, så skal vi så højt op på listen over søgeresultater som muligt”, siger han og fortæller, at synlighedsindsatsen på LinkedIn går på udbygning af netværk blandt bygherrer, rådgivere, ingeniører og andre faggrupper.

Led i samlet vækststrategi
Også internt er der sat fokus på brug af virksomhedens online-tilstedeværelse ved at uddanne medarbejderne i brug af LinkedIn, og samlet skal initiativerne bidrage til, at virksomheden når sin ambitiøse vækststrategi.

”Vi har sat os et strategisk mål, som vi gerne vil nå - både på omsætning og indtjening”, siger direktøren, som ikke vil sætte specifikke tal på, men oplyser, at virksomheden går efter en soliditetsgrad på 30 procent og gerne ser, at erhvervs- og industribyggeri udgør mellem 50-70 procent af virksomhedens omsætning.
I det seneste regnskabsår var soliditetsgraden på 24,4 procent.

”En af de ting, som skal være med til at nå de mål er den her onlinestrategi, men der skal mange andre tiltag til”, siger Mogens Laustsen og peger blandt andet på optimering af interne arbejdsgange og ønske om at indgå i konsortiesamarbejder, hvilket giver mulighed for at byde på større opgaver.

”Jeg tror på, at hvis man gerne vil være lidt fremme i skoene, så er man nødt til at optimere på de instrumenter, man bruger. Vores hjemmeside er et vigtigt instrument for os, når det gælder indsatsen for at skabe kendskab til de opgaver, vi udfører, og derfor skal den fra tid til anden opdateres”, siger Mogens Laustsen og fremhæver, at hvis en hjemmeside for eksempel ikke er mobilvenlig, så duer det ikke.

”Det er vigtigt, at man på alle områder er up to date”, siger Mogens Laustsen.

Print side |