Del dette på

Dansk Halbyggeri fastholdt sin omsætning i 2018

Dansk Halbyggeri A/S fastholdt sin omsætning og aktivitet i 2018. Projektforskydninger sætter spor i årets regnskab, men visionen ”Vi bygger Danmarks haller” er fortsat i direktionens fokus.

2018 var præget af det sædvanlige høje aktivitetsniveau og regnskabsåret lukkes med et bruttoresultat på 17.960.448 kr.

”Dansk Halbyggeri har de senere år været gennem en utrolig spændende og meget positiv udvikling, der har gearet os til stadigt større og mere komplekse byggeprojekter. Det har været vigtigt for virksomhedens udvikling, at nå dertil. Bagsiden af medaljen er, at vi bliver følsomme overfor projektforskydninger på vores større projekter. Det er en ulempe, vi har håndteret”, siger Henrik Madsen, Direktør i Dansk Halbyggeri A/S.

Forventninger til 2019

Direktionen ser frem til et 2019, der allerede nu tegner et højt aktivitetsniveau med mange gode byggeprojekter. ”Vi har forventninger om et resultat på 4 – 6 mio. kr. i 2019. Der er allerede mange positive tiltag i gang, herunder strategiske samarbejder med såvel bygherre-organisationer og byggefaglige samarbejdspartnere”, fortæller Henrik Madsen.  

Med en stærk projektorganisation og mange stærke referencer, der spænder bredt og både rummer projekter med høj kompleksitet og en anseelig størrelse, har vi fået taget godt fat på 2019 - til trods for et marked, hvor konkurrencen fortsat er stor. Internt vil vi igen have fokus på risikovurdering, medarbejdertrivsel og et endnu tættere samarbejde mellem salg- og projektafdelingerne.


Print side |