Del dette på

Dansk Halbyggeri A/S realiserer overskud trods store investeringer i vækst

Dansk Halbyggeri A/S er i vækst og har fuld blus på aktiviteter, der skal realisere virksomhedens ambitiøse vækststrategi. Trods en øget medarbejderstab og et stort aktivitetsniveau er det lykkedes virksomheden at gå ud af 2015 med overskud.

Dansk Halbyggeri A/S har i 2015 realiseret et overskud på 617 t.kr. mod 4.616 t.kr. i 2014. Resultatet skal ses i lyset af en lang række strategiske tiltag i 2015, der skal sikre virksomhedens fortsatte vækst. Der er nemlig i forretningsåret foretaget massive investeringer i en øget medarbejderstab, styrket projektledelse, markedsføring og andre aktiviteter, der skal være med til at virksomheden, når sine ambitiøse vækstmål. Trods et øget omkostningsniveau er det alligevel lykkedes at opnå et acceptabelt resultat i form af plus på bundlinjen.” Vækst koster altid på bundlinjen, så det er positivt, at vi trods massive investeringer i vores vækststrategi stadig formår at realisere et overskud, set i lyset af vores investeringer og høje aktivitetsniveau”, siger Mogens Laustsen, Dansk Halbyggeri A/S. Han bekræfter, at alle virksomhedens sejl er sat ind efter fortsat vækst.

Forretningsåret 2014/2015 har da også positioneret Dansk Halbyggeri A/S som en førende leverandør af haller til sport og fritid i Danmark. Dertil kommer, at hoved- og totalentrepriser inden for erhvervs- og industribyggeri er et voksende forretningsområde, som har haft afgørende betydning for virksomhedens positive resultat i regnskabsåret 2014/2015.

Ordrefremgang varsler omsætningsrekord i 2016

Med en stærk markedsposition indenfor halbyggeri, en tætskrevet ordrebog og markedets øgede interesse for halkonstruktioner til erhverv og industribyggeri, forventer Dansk Halbyggeri A/S  at sætte historisk omsætningsrekord i 2016

”Vi mærker markant fremgang i ordretilgangen her i 2016, hvilket er et klart udtryk for vores målrettede investeringer og indsatser i 2015. Ting tager tid, men ser vi på ordrebogen for 2016, er vi allerede tæt på vores omsætningsmål, så vi har store forventninger til 2016”, lyder det fra Mogens Laustsen.


Print side |