Del dette på

Dansk Halbyggeri A/S har opført nyt domicil for Malmos A/S

Den prisvindende virksomhed Malmos A/S har fået et nyt firmadomicil, der med sin arkitektoniske udformning og grønne tage afspejler virksomhedens innovative løsninger.

Dansk Halbyggeri A/S har opført et 1713 m2 stort nyt hovedsæde for anlægsgartnervirksomheden Malmos A/S. Det nye domicil består af fem længehuse med kontorfaciliteter i to planer fordelt på to bygninger, et varmt og et koldt værksted og to lagerbygninger.

Det nye firmadomicil i Roskilde har en attraktiv placering med stor synlighed ved motorvejen.  Malmos varemærke, de grønne tage, præger tre af tagfladerne bestående af to typer grønt. Det er endvidere muligt at gå ud på taget fra anden sal, hvor man kan se og røre de grønne tage. Indenfor er der også en stor grøn væg, der går helt op til anden sal. Det afspejler Malmos sans for at bygge det grønne ind i et kontormiljø.

Malmos medtænker miljøet i alle virksomhedens aktiviteter, og det afspejler sig i det nye byggeri. Et eksempel herpå er håndtering af regnvandet på egen grund, der bliver opsamlet til blandt andet bilvask.

Malmos A/S er blandt pionererne og markedsledende indenfor anlæg af grønne tage. Siden 2003 har virksomheden været involveret i nogle af de mest betydningsfulde, storstilede grønne tag projekter i Danmark hidtil. Malmos fokus har fra begyndelsen været etablering og renovering af grønne arealer, parker, klimaskærme, idrætsanlæg, kirkegårde, legepladser, parkeringsanlæg, stier mm. Malmos har vundet flere priser for sine innovative og kreative løsninger. Der er derfor høje forventninger til det nye domicil, som skal være både funktionelt og inspirerende og i høj grad fungere som reklamesøjle.

Malmos A/S har købt den store grund ved Roskilde for at komme tættere på kunderne i Københavnsområdet. Med det nye domicil håber man, at man vil kunne tiltrække endnu flere dygtige medarbejdere og tilbyde kunderne en endnu bedre service. Malmos beholder dog stadig det eksisterende domicil i Ubby, Kalundborg.

 

Domicilet er blevet opført i samarbejde med Laban Arkitekter og Drias. Julie Kierkegaard er rådgiver på landskab.


Print side |