Del dette på

Brandsikker slusebygning for Slots- og Kulturstyrelsen

235 kvm slusebygning skal give direkte adgang mellem eksisterende lagerbygninger og samtidigt sikre mod brand.

Dansk Landbrugsmuseums samlinger skal brandsikres bedre. To af de lagerbygninger på den tidligere herregård i Auning, hvor museet opbevarer omkring 70.000 genstande fra det danske landbrugs historie, skal derfor adskilles af et nyt brandsikret byggeri.

Dansk Halbyggeri har vundet hovedentreprisen for Slots- og Kulturstyrelsen, og den løses med en 235 kvadratmeter slusebygning i beton og stål. Den skal på én og samme tid bygge de to eksisterende lagerbygninger sammen og rent brandteknisk adskille dem fra hinanden.

Den nye slusebygning forventes afleveret inden udgangen af juni 2017.


Print side |