Del dette på

Bevægelse & læring

Børn i bevægelse giver trivsel og læring; Bevægelse i fritiden øger følelsen af det gode barneliv og styrker indlæringskapaciteten.

Sundhedsstyrelsen, analyseinstitutter og idrætsorganisationer er alle enige; Børns fysiske udfoldelser har direkte indvirkning på deres fortsatte trivsel og åbner op for hjernens ‘modtagelsescenter’.

2 d halbyg3B 37918178 1

Det glade barneliv

Op mod hvert 5. barn i børnehave eller skole er belastet af stress. I 1995 blev 800 børn og unge under 19 år behandlet for stresstilstande. I 2015 var antallet tæt på tidobbelt med en stigning til 7390 børn og unge i samme aldersgruppe, og tendensen er desværre stigende.

Nogle af de faktorer, der kan stå i vejen for børns trivsel, er en opvækst omgivet af mange indtryk og medier, stærkt fokus på præstationer samt en indirekte forventning om at være meget på overfor venner og online.

Det kræver sit barn og en stærk selvfølelse at stå godt og robust i det. Selvfølelsen vokser igennem fysisk udfoldelse og den stærke kontakt til kroppen det giver. Samtidig øger det vågenheden overfor ubalancer, som skal fortælles til mor og far. Med de fysiske udfoldelser frigives også hormoner ud i kroppen, blandt andet endorfiner, som øger lykkefølelsen og giver følelsen af lyst og energi. Det sætter samtidig hjernen i bero overfor de mange indtryk og forventninger.

2 d halbyg2 37742160

Med mistrivsel som én af tidens større udfordringer for børn, er fritidsaktiviteter en både sjov og frigørende hverdagsaktivitet, som voksne kan hjælpe dem med at vælge og sætte i gang, så den legende tilgang og frie udfoldelse bliver til stor gavn for børnene og deres glæde i barnelivet.

2 d halbyg3 37918178 1

Sundhedsstyrelsen anbefaler børn og unge at være fysisk aktive 1 time hver dag.

 

Børn og unge: 5-17 år

  • Vær fysisk aktiv mindst 60 minutter om dagen. Aktiviteten skal være med moderat til høj intensitet og ligge ud over almindelige kortvarige dagligdagsaktiviteter. Hvis de 60 minutter deles op, skal hver aktivitet vare mindst 10 minutter.
  • Mindst 3 gange om ugen skal der indgå fysisk aktivitet med høj intensitet af mindst 30 minutters varighed for at vedligeholde eller øge konditionen og muskelstyrken. Der skal indgå aktiviteter, som øger knoglestyrken og bevægeligheden.
  • Fysisk aktivitet ud over det anbefalede vil medføre yderligere sundhedsmæssige fordele.

  

Suger læring til sig

Et ordsprog lyder “Hvad du ikke har i hovedet, må du have i benene”. Børnene siger i stedet:

“Det vi har i benene, har vi også i hovedet.” Og de har ret. Fysisk aktivitet stimulerer dem og gør hjernen indlæringsparat. 

2 d halbyg1 37741784

Vedvarende, ugentlige aktiviteter øger børns læringskapacitet. Hvor meget stillesiddende tid gør kroppen og hjernen sløv, træt og uoplagt, giver bevægelse og ny ilt friske tilstande med bedre modtagelse af indlæring og koncentrationsevne til følge, idet fysisk bevægelse frigiver signalstoffet dopaminer, som øger barnets opmærksomhed og kapacitet for indlæring.

Fordelene ved bevægelse, som får hjernen til at suge læring til sig endnu nemmere, gælder på både kort og lang sigt. 

2 d halbyg4 37919666

Variation i bevægelserne

Som folk er forskellige, er børn det også, og ikke alle er skabt til den samme sportsgren. For at barnet er motiveret og engagerer sig i udfoldelserne, er det vigtigt at ramme en form for fysisk bevægelse, der matcher barnets interesser og fysiske kapacitet – nogle kroppe er bare bedre skabt til ballet end til fodbold, mens andre gør i lidt af hvert.

d halbyg3 37918178 1 kopi

Treenigheden bevægelse, trivsel og indlæring

Endelig lader det til, at bevægelse, trivsel og indlæring følges ad i én synergi, hvor trivsel og indlæring også følges ad, for når trivslen er der, kommer indlæringen også nemmere.

Så børnene ud af husene og hen i sportsklubberne, ud af skolebilerne og over på cyklen, væk fra skærmene og op i træerne.


Kilder

https://skoleidraet.dk/media/6345448/3faktaark_fysisk-aktivitet-og-trivsel.pdf
https://www.sst.dk/da/Viden/Fysisk-aktivitet/Anbefalinger-om-fysisk-aktivitet/Boern-mellem-5-og-17-aar
https://www.sst.dk/~/media/41F8AF24985D414097A27B16E0FA634B.ashx
http://dcum.dk/artikler-og-debat/bevaegelse-er-fundamental-for-boern
http://www.stressforeningen.dk/stress-og-statistik/
https://www.folkeskolen.dk/649099/langt-flere-boern-er-stressede-og-deprimerede

 

 


Print side |