Del dette på

Åben byggeplads i Gram

Dansk Halbyggeri inviterer til åben byggeplads på Gram Fritidscenter.

Åben Byggeplads i Gram
Kom med bag byggepladsens hegn, når vores byggeplads i Gram åbnes for offentligheden fredag den 20. april 2018.

Af sikkerhedsmæssige hensyn er der normalt adgang forbudt på en byggeplads, men i Gram viser håndværkerne borgerne rundt. De er nemlig ikke bekymrede. En fejlfri og positiv besøgsrapport fra Arbejdstilsynet gør, at de med stolthed og glæde kan vise rundt på en sikker arbejdsplads.

Fredag 20. april er der mulighed for et sjældent kig ind bag hegnet på byggepladsen, hvor Dansk Halbyggeri A/S, der er totalentreprenør, er i fuld gang med at opføre Gram Motorikcenter, bibliotek og daginstitution. Centerleder fra Gram Fritidscenter, Leif Knudsen og Brian Jessen fra Jessen Tømrer-Snedker vil give interesserede borgere en rundvisning og besvare spørgsmål om byggeriet. Lokalområdet viser generelt stor interesse for det store byggeri og mange af håndværkerne er lokale. Med muligheden for at komme bag byggepladsens hegn, kan deres familier se arbejdspladsen – og ikke mindst få indblik i de nye muligheder der opstår i lokalområdet med det nye Motorikcenter.   

Fejlfri besøgsrapport fra arbejdstilsynet
I Dansk Halbyggeri er vi stolte over at kunne præsentere en fejlfri besøgsrapport fra Arbejdstilsynet. I november 2017 trådte en ny tilsynsmetode i kraft. Metoden skulle som forsøg være med til at afdække de materielle arbejdsmiljøproblemer på hele byggepladsen, hvor der udføres farligt arbejde, og ikke bare inden for de enkle fagområder. Overordnet set skal den nye metode nedbringe antallet af arbejdsulykker, og nedslidning i en branche, som er kendetegnet ved at have mange arbejdsulykker generelt. Arbejdstilsynet tager dermed udgangspunkt i de problemer, der er på byggepladserne, og som dermed ikke kun er skabt af den enkelte virksomhed, men muligvis også af bygherre og byggepladsledelsen.

”Vi glæder os naturligvis over, at Arbejdstilsynet ikke er stødt på nogen overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen på byggepladsen, men det er ikke overraskende. Som projekterende entreprenør har vi også et ansvar for arbejdsmiljøet. En del af vores job er derfor til en hver tid og som minimum at overholde gældende lovgivning. Hver dag gør vi en stor indsats, for at bearbejde holdninger og motivere både vores egne medarbejdere og håndværkerne på byggepladserne til at tage personligt ansvar og af egen drift anvende personlige værnemidler, så de passer på sig selv”, fortæller seniorprojektleder Steffen Søvsø fra Dansk Halbyggeri.

Gram Motorikcenter, bibliotek og daginstitution opføres i forbindelse med Gram Fritidscenter og skole. Centeret skal skabe rammerne for et nyt og attraktivt mødested for hele byen. Byggeriet er tegnet og udtænkt af GPP Arkitekter, i samarbejde med landskabsarkitekt MBYland samt ingeniørfirmaet Viggo Madsen og opføres af Dansk Halbyggeri. Vi forventer, at det står færdig til efteråret 2018.

Læs mere om sagen her: Gram Motorikcenter, bibliotek og daginstitution.


Print side |